Phim đang chiếu

AN HONEST CANDIDATE / BÀ HOÀNG NÓI DỐI (C16)

Khởi chiếu: 15-05-2020

Thời lượng: 105 phút

Đặt Vé

DREAMKATCHER / BẪY LINH HỒN (C18)

Khởi chiếu: 15-05-2020

Thời lượng: 85 phút

Đặt Vé

TRUYỀN THUYẾT VỀ QUÁN TIÊN (C16)

Khởi chiếu: 22-05-2020

Thời lượng: 110 phút

Đặt Vé

BABA YAGA / ÁC QUỶ RỪNG SÂU (C18)

Khởi chiếu: 22-05-2020

Thời lượng: 96 phút

Đặt Vé

Phim sắp chiếu

TROLLS WORLD TOUR (P)

Khởi chiếu: 29-05-2020

Thời lượng: 90 phút

Đặt Vé

COMA / KẺ ĐÀO TẨU GIẤC MƠ (C16)

Khởi chiếu: 29-05-2020

Thời lượng: 110 phút

Đặt Vé