Phim đang chiếu

MORTAL ENGINES / CỖ MÁY TỬ THẦN (C16)

Khởi chiếu: 07-12-2018

Thời lượng: 110 phút

Đặt Vé

NGƯỜI NHỆN: VŨ TRỤ MỚI (P)

Khởi chiếu: 14-12-2018

Thời lượng: 120 phút

Đặt Vé

AQUAMAN: ĐẾ VƯƠNG ATLANTIS (C13)

Khởi chiếu: 14-12-2018

Thời lượng: 140 phút

Đặt Vé

Phim sắp chiếu

BUMBLEBEE (C13)

Khởi chiếu: 21-12-2018

Thời lượng: 115 phút

Đặt Vé

MARY POPPINS TRỞ LẠI (P)

Khởi chiếu: 28-12-2018

Thời lượng: 130 phút

Đặt Vé

Tin tức

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Xem tất cả