Phim đang chiếu

JOKER (C18)

Khởi chiếu: 04-10-2019

Thời lượng: 120 phút

Đặt Vé

THẤT SƠN TÂM LINH (C18)

Khởi chiếu: 11-10-2019

Thời lượng: 103 phút

Đặt Vé

GEMINI MAN (C16)

Khởi chiếu: 11-10-2019

Thời lượng: 120 phút

Đặt Vé

MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL (C13)

Khởi chiếu: 18-10-2019

Thời lượng: 120 phút

Đặt Vé

Phim sắp chiếu

ZOMBIELAND DOUBLE TAP (C18)

Khởi chiếu: 25-10-2019

Thời lượng: 95 phút

Đặt Vé

BẮC KIM THANG (C18)

Khởi chiếu: 25-10-2019

Thời lượng: 90 phút

Đặt Vé

THE ADDAMS FAMILY (C13)

Khởi chiếu: 25-10-2019

Thời lượng: 90 phút

Đặt Vé

PHÁP SƯ MÙ: AI CHẾT GIƠ TAY (C13)

Khởi chiếu: 08-11-2019

Thời lượng: 100 phút

Đặt Vé

Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 Xem tất cả

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 Xem tất cả

Khuyến mãi