Phim đang chiếu

KUNG FU MONSTER / VÕ LÂM QUÁI THÚ (C13)

Khởi chiếu: 04-01-2019

Thời lượng: 100 phút

Đặt Vé

A DOG'S WAY HOME / ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CÚN CON (P)

Khởi chiếu: 11-01-2019

Thời lượng: 95 phút

Đặt Vé

DARK FIGURE OF CRIME / 7 THI THỂ (C16)

Khởi chiếu: 04-01-2019

Thời lượng: 110 phút

Đặt Vé

INSTANT FAMILY / CON NUÔI BẤT ĐẮC DĨ (C13)

Khởi chiếu: 11-01-2019

Thời lượng: 120 phút

Đặt Vé

Phim sắp chiếu

GLASS (C18)

Khởi chiếu: 18-01-2019

Thời lượng: 130 phút

Đặt Vé

GALVESTON / TỬ ĐỊA TỬ THẦN (C16)

Khởi chiếu: 18-01-2019

Thời lượng: 95 phút

Đặt Vé

Tin tức

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Xem tất cả