Phim đang chiếu

PHÁP SƯ MÙ: AI CHẾT GIƠ TAY (C18)

Khởi chiếu: 08-11-2019

Thời lượng: 120 phút

Đặt Vé

DOCTOR SLEEP (C18)

Khởi chiếu: 08-11-2019

Thời lượng: 150 phút

Đặt Vé

CHARLIE'S ANGELS (C16)

Khởi chiếu: 15-11-2019

Thời lượng: 120 phút

Đặt Vé

HOA HẬU GIANG HỒ (C16)

Khởi chiếu: 15-11-2019

Thời lượng: 100 phút

Đặt Vé

Phim sắp chiếu

FROZEN II - Phụ đề (P)

Khởi chiếu: 22-11-2019

Thời lượng: 105 phút

Đặt Vé

FROZEN II - Lồng tiếng (P)

Khởi chiếu: 22-11-2019

Thời lượng: 105 phút

Đặt Vé

FORD V FERRARI (C16)

Khởi chiếu: 29-11-2019

Thời lượng: 150 phút

Đặt Vé

Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 Xem tất cả

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 Xem tất cả

Khuyến mãi