Giới thiệu

Rạp chiếu phim Fafim

Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam gọi tắt là Công ty Fafim Việt Nam có đơn vị tiền thân là Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam được thành lập tại Chiến khu Việt Bắc theo Sắc lệnh số 147/SL ngày 15 tháng 03 năm 1953 của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chức năng nhiệm vụ chính là tuyên truyền chính sách, chủ trương của Chính phủ; nêu cao những thành tích, những gương đấu tranh anh dũng của quân dân Việt Nam; giới thiệu đời sống và thành tích đấu tranh, kiến thiết của nhân dân các nước bạn; và giáo dục văn hóa và chính trị cho nhân dân.

Qua nhiều lần thay đổi về tổ chức và bộ máy, từ Quốc doanh phát hành phim Trung ương (1958) đến Hãng Fafim Việt Nam (1992), năm 1993, Công ty được chính thức chuyển thành Công ty Xuất nhập khẩu Phát hành phim Việt Nam theo Quyết định số 801/QĐ-BVHTT ngày 26 tháng 4 năm 1993 của Bộ Văn hoá-Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Năm 2010, Công ty Xuất nhập khẩu Phát hành phim Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam theo Quyết định số 1174/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-BVHTTDL ngày 20/04/2011 của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam, Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam đã hình thành và chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100109850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 2 ngày 03-7-2012.

Ngành nghề kinh doanh

– Xuất nhập khẩu phim.

– Phát hành phim.

– Dịch vụ hợp tác liên kết sản xuất phim.

– Chiếu phim có thu tiền.

– Dịch vụ quảng cáo thương mại

– Kinh doanh khách sạn.

– Kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát.

– Mua bán sách và văn hóa phẩm

– Kinh doanh bất động sản.

– Kinh doanh tổng hợp.

CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM VIỆT NAM

FAFIM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ: 96.738.280. 000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu hai trăm tám mưới nghìn đồng)

Trụ sở chính: Số 19 Nguyễn Trãi, P.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại : 0913034345

E-mail: fafimcinema@gmail.com