Liên hệ

Rạp Fafim Cinema

Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 666 401 45

Fax: (04) 666 401 42

Email: fafimcinema@gmail.com