{[{ selectedSession.title }]} - {[{ selectedSession.start._d | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} - {[{ selectedSession.room.name }]} - {[{ selectedSession.is_timeout ? 'Hết giờ đặt vé' : 'Tối đa ' + bookingInfo.max_tickets + ' vé '}]}

MÀN HÌNH
{[{ seatType.name }]}
Ghế đang chọn
Ghế đang có người chọn
Ghế đã bán
{[{ selectedSession.title }]}
{[{ selectedSession.start._d | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]}
{[{ selectedSession.room.name }]}
Ghế Giá
Thành tiền {[{ (transaction ? getSumChoosingTickets(transaction) : "") | number }]}
Phí giao dịch
Thẻ nội địa: {[{ (transaction ? getOnlinePaymentFee(transaction, 'dosmetic') : "") | number }]}
Thẻ quốc tế: {[{ (transaction ? getOnlinePaymentFee(transaction, 'international') : "") | number }]}
Số vé Trẻ em
Số vé HSSV
Số vé Người già
Đổi {[{ transaction.tickets_redeem }]} vé {[{ getSumTicketsRedeem(transaction) | number }]}
Ghế {[{ ticket.name }]}
Thời gian giữ vé 15 phút

Quý khách lưu ý đợi cho giao dịch thanh toán xong hoàn toàn (nhận được thông tin mã đặt vé) mới đóng trình duyệt.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán trực tuyến, nếu giao dịch của bạn bị lỗi và tài khoản của bạn bị trừ tiền, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn trả tiền cho bạn trong vòng từ 7 – 45 ngày làm việc (tùy thuộc vào loại thẻ và ngân hàng mà bạn đang sử dụng).

Trong trường hợp vé đã giao dịch thành công và khách hàng nhận được email thông báo mã đặt vé, Rạp Fafim không hoàn lại tiền.

Khi nhận vé tại rạp, vui lòng cung cấp Mã đặt vé và CMND hoặc Thẻ HS-SV để nhân viên quầy vé kiểm tra thông tin.

Lựa chọn ngân hàng

{[{ bank.name }]}

Thông tin tài khoản


Danh sách giao dịch

# Phim Ghế Thời gian Chiếu Thời gian Giao dịch Tổng tiền
{[{ $index + 1 }]} {[{ transaction.movie_session.movie.name }]} - {[{ transaction.movie_session.type.name }]} {[{ transaction.tickets.length }]} vé: {[{ ticket.name }]} {[{ transaction.movie_session.start_time | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} {[{ transaction.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' }]} {[{ getSumChoosingTickets(transaction) }]} {[{ transaction.code }]}