Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

15-06-2018 16:24

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đọc thêm

Năm 2017 Phân loại độ tuổi xem phim chiếu rạp

03-05-2017 21:18

Fafim Cinema xin trân trọng thông báo:

Đọc thêm