Tin tức

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG BỂ BƠI BỐN MÙA FAFIM

07-05-2021 21:20

THÔNG BÁO TẠM DỪNG BỂ BƠI TỪ NGÀY 08.05.2021

Đọc thêm

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG RẠP CHIẾU PHIM

30-04-2021 01:14

Fafimcinema tạm dừng hoạt động

Đọc thêm

THÔNG BÁO FAFIM CINEMA CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG

13-03-2021 18:15

✨ THÔNG BÁO ✨ BỂ BƠI BỐN MÙA FAFIM VIỆT NAM CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRỞ TRỞ LẠI

Đọc thêm

THÔNG BÁO: FAFIM CINEMA, BỂ BƠI TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

01-02-2021 19:36

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG

Đọc thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

17-06-2020 14:57

Nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 !!!

Đọc thêm

THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

29-04-2020 09:23

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM 2020

Đọc thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

25-02-2020 10:49

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

Đọc thêm