PHÂN LOẠI ĐỘ TUỔI XEM PHIM CHIẾU RẠP

(Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)
Fafim Cinema xin trân trọng thông báo: 

 
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, các cơ sở sản xuất, phát hành hành và phổ biến phim sẽ phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL. 

 
P - Phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng.
C13 - Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13.
C16 - Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16.
C18 - Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18.

Kính mong quý khách xem xét kỹ lưỡng nhằm đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình khi xem phim.