THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CẢ LÔ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP FAFIM VIỆT NAM

02-12-2019 17:30Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam

Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Trãi, p. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sao chép bản ghi các loại; Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Vốn điều lệ: 96.738.280.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.902.448 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.902.448 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 02/12/2019 đến 15h00 ngày 23/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 26/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 03/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/12/2019


Link tệp đính kèm:

https://www.aseansc.com.vn/uploads/2019/12/2019.12-Fafim-Viet-Nam.zip