IMG_0631

Toà nhà Fafim A

Bao gồm 6 tầng với tổng diện tích sàn là 2.338 m2, trong đó diện tích sử dụng mỗi tầng vào khoảng 320 m2

toaf2ffvn

Toà nhà Fafim B

Bao gồm 6 tầng cùng nhiều không gian diện tích khác nhau phù hợp với mọi mục đích khai thác và sử dụng