Mặt bằng tầng 1

Tầng 1 với diện tích 304m2, mặt tiền là bãi đỗ xe ô tô, xe máy rộng rãi rất thuận tiện cho công việc cũng như các ngành nghề kinh doanh,dịch vụ.

Mặt bằng tầng 2

Tầng 2 có tổng diện tích là 318.4m2 được chia làm 2 không gian với diện tích lần lượt là 139m2 và 179.4m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 3

Tầng 3 có tổng diện tích là 315.8m2 được chia làm 2 không gian với diện tích lần lượt là 139m2 và 176.8m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 4

Tầng 4 có tổng diện tích là 315.8m2 được chia làm 2 không gian với diện tích lần lượt là 139m2 và 176.8m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 5

Tầng 5 có tổng diện tích là 315.8m2 được chia làm 2 không gian với diện tích lần lượt là 139m2 và 176.8m2 bao gồm đầy đủ tiện nghi văn phòng.

Mặt bằng tầng 6

Tầng 6 có tổng diện tích là 312.4m2 được chia làm 5 không gian với diện tích lần lượt là 34m2, 35m2, 67m2, 69.5m2 và 106.9m2