Mặt bằng tầng 1

Toà nhà Fafim B đang được cải tạo và xây mới, quý khách có kế hoạch thuê văn phòng xin liên hệ với chúng tôi để được đặt trước văn phòng phù hợp

Mặt bằng tầng 2

Toà nhà Fafim B đang được cải tạo và xây mới, quý khách có kế hoạch thuê văn phòng xin liên hệ với chúng tôi để được đặt trước văn phòng phù hợp

Mặt bằng tầng 3

Toà nhà Fafim B đang được cải tạo và xây mới, quý khách có kế hoạch thuê văn phòng xin liên hệ với chúng tôi để được đặt trước văn phòng phù hợp

Mặt bằng tầng 4

Toà nhà Fafim B đang được cải tạo và xây mới, quý khách có kế hoạch thuê văn phòng xin liên hệ với chúng tôi để được đặt trước văn phòng phù hợp

Mặt bằng tầng 5

Toà nhà Fafim B đang được cải tạo và xây mới, quý khách có kế hoạch thuê văn phòng xin liên hệ với chúng tôi để được đặt trước văn phòng phù hợp

Mặt bằng tầng 6

Toà nhà Fafim B đang được cải tạo và xây mới, quý khách có kế hoạch thuê văn phòng xin liên hệ với chúng tôi để được đặt trước văn phòng phù hợp